Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Umacnianie wydm

18 stycznia 2013r.

Każde państwo posiadające brzeg morski i wydmy nadbrzeżne szanuje te naturalne falochrony i stara się nie dopuścić do wydmuchi­wania z nich piasku przez silne wiatry. Jedynym skutecznym na to środkiem jest tzw. ustalanie wydm. Aby nie dopuścić do prze­noszenia się wydm z miejsca na miejsce, należy te sypkie i lotne piaski scalić, związać, umocnić. Mogą tego dokonać korzenie roślin wydmowych. Umacnianie wydm roślinnością jest trudne i kosztowne, a więk­szość przebywających nad morzem wczasowiczów i turystów zupełnie o tym nie pamięta. Często się zdarza, że niszczą oni tak cenną roślinność wydmową. Trzeba, aby wszyscy szanowali każdą trawkę, każdą gałązkę krzewu rosnącą na wydmach nadmorskich. Drobna na pozór roślinka tworzy w glebie nieraz olbrzymiej długości rozga­łęzione korzenie i kłącza, które zatrzymują piasek w swoich splotach. Ustalanie wydm rozpoczyna się zwykle od umocnienia ich płotkami z chrustu. Te niskie, półmetrowe płotki zatrzymują pędzony wiatrem piasek, tak samo jak zatrzymuje go każdy przed­miot znajdujący się na plaży (np. łódź, głazy). 1 Między płotkami sadzi się rzędy traw piaskowych, które mają zdolność wypuszczania niezmiernie długich, kilkumetrowych, pod­ziemnych kłączy. Kłącza przebiegają, poziomo w piasku i wypusz­czają korzenie w poszukiwaniu potrzebnej im wilgoci. Do ustalania wydm nadaje się doskonałe trawa wydmuchrzyca Piaskowa (rys. 20c), o liściach barwy błękitnawej od cieniutkiej warstwy wosku, chroniącej je od zbytniego parowania. Charakte­rystyczne są kłącza tej trawy. Wypuszczają one mianowicie co 5—15 cm na powierzchnię zielone pędy. Z podziemnych kłączy wy­rastają także inne kłącza, prostopadłe do macierzystych. Z tych również wyrastają zielone pędy nadziemne, a także nowe, prosto­padłe do nich kłącza. Tak oto pod powierzchnią wydmy rozrasta się gęsta siatka kłączy i korzeni, która znakomicie utrzymuje piasek. Podobne znaczenie przy utrwalaniu wydm mają dwie inne trawy: piaskownica bałtycka i turzyca piaskowa. Pierwsza z nich rośnie najlepiej na przedwydmach (wydmy białe) o ruchomych jeszcze piaskach, ginie jednak później na piasku już ustalonym. Zastępuje ją wówczas niska, żółtawozielona turzyca piaskowa, O trójkątnej w przekroju łodydze. Jej długie kłącza podziemne biegną z reguły mniej więcej równolegle do siebie, dając wiele nadziemnych pędów. Powstają w ten sposób długie, biegnące prawie w jednym kierunku (nie krzyżujące się) sznureczki coraz to mniejszych roślin.

ocena 4/5 (na podstawie 37 ocen)

Tylko wczasy nad morzem w Polsce.
wydmy, Bałtyk, plaża, morze