Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Brzesko

03 wrzesień 2013r.

Brzesko Duża wieś na planie owalnicy, malowniczo położona na stoku wysoczyzny morenowej okalającej od południa równinę zastoiska pyrzyckiego. Najcenniejszym obiektem jest granitowy kościół z XIII w. z wieżą dobudowaną w 1817 r. Na początku XVII w. przeprowadzono remont i „barokizację" wnętrza kościoła. Wykonano wówczas drewniane pseudosklepienie „stalaktytowe" (164) - z podwieszonymi wspornikami, z dekoracją malarską przedstawiającą anielską orkiestrę i chór wśród wici roślinnej wykonujące hymn „Lobet den Herrn" („Chwalcie Pana") - umieszczony na banderolach. Pod względem ikonograficznym jest to ciekawe studium wiedzy o instrumentach muzycznych. W ołtarzu figury późnogotyckie z 1520 r., wśród nich w centrum postać Marii. Kult maryjny w Brzesku przetrwał czasy wprowadzenia reformacji i kolejne wieki protestantyzmu, pomimo że był teoretycznie niezgodny z nauczaniem Lutra. Z 1612 roku pochodzi ambona, na uwagę zasługują też malowane płyciny na balustradzie empory -z przedstawieniami emblematycznymi. Równo - florystyczno-geologiczny rezerwat „Skalisty Jar Libberta" Położony jest około 1 km od wsi w głębokim rozcięciu zachodniego zbocza doliny Płoni, którego wysokość sięga 80 m. Na północnym zboczu jaru znajdują się trzy skałki piaskowców plejstoceńskich uformowane w dziwne kształty na skutek erozji przez wody gruntowe (165). Skałki te występują na wychodni żwirowo-piaszczystych osadów wodnolodowcowych rozdzielających dwa poziomy glin lodowcowych (zwałowych). W górnej partii zbocza jaru zalega warstwa rdzawo-brunatnych glin lodowcowych ostatniego zlodowacenia (faza pomorska). Glina ta z licznymi przewarstwieniami piasków posiada miąższości 5-10 m i jest bardzo bogata w węglan wapnia (zawartość CaCO3 sięga 20%). Na skutek procesów wypłukiwania węglanu wapnia z pokładu tych glin w strefie pery-glacjalnej, w okresie zimnego klimatu u schyłku glacjału, wody bogate w CaCO3 infiltrowały w obręb warstwy piasków i żwirów wodnolodowcowych zalegających poniżej glin. Na skutek zmiany reżimu warunków redox węglan wapnia ulegał wytrącaniu i spowodował petryfikację piasków i żwirów. Utworzyły się zlepieńce (piaskowce i żwirowce) o lepiszczu węglanowym. W strefach szczególnie intensywnego przepływu wód bogatych w CaCO3 i jego wytrąceniu powstały „skałki" tak nietypowe dla czwartorzędu. W rejonie Pomorza Zachodniego podobne utwory występują na Lipowej Górze k. Czaplinka. Na skutek procesów stokowych i soliflukcji (zsuwy i spływy zboczowe) skałki te ulegają niszczeniu. W dnie jaru jak i na jego zboczach występują również liczne głazy narzutowe wymyte z pokładów glin lodowcowych. Przelewice Ogród dendrologiczny (166) - jeden z najwartościowszych - należy do trzech największych w Polsce (po Kórniku i Rogowie). Założony w 1799 roku przez von Borgstede przy pałacu jako park krajobrazowy z osią główną w postaci kwietnej łąki. Stopniowo uzupełniany o kolejne gatunki, których uprawie sprzyja lokalny łagodny klimat. Od 1923 roku był konsekwentnie prowadzony jako ogród dendrologiczny przez ostatniego właściciela Conrada von Borsi-ga, który równocześnie nadał mu charakter naturalistycz-ny (167). Po wojnie udało się odtworzyć dokumentację i kolekcję roślin. Odbudowany przed kilku laty pałac pełni różnorakie funkcje - ośrodka kultury organizującego letnie koncerty, laboratorium - zaplecza dla działalności badawczej ogrodu i działającej przy nim szkółki roślin. Stopniowo realizowane i udostępniane są kolejne części projektu - m.in. oranżeria zaaranżowana w XIX wieku w budynku stodoły. Ciekawostką jest utworzony tu ogródek skalny, w którym zgromadzono kilkanaście głazów narzutowych. Barlinek Miasto malowniczo położone nad Jeziorem Barlineckim (168) (zwierciadło wody na wysokości 57 m n.p.m., głębokość 20 m). Czytelny średniowieczny układ urbanistyczny, podkreślony m.in. fragmentarycznie zachowanymi murami miejskimi (169). Ich nieistniejąca część odtworzona została symbolicznie w bryle jednego z budynków - tzw. domu chińskiego. Ciekawy jest kościół pod wezwaniem NMP - kamien-no-ceglany, z XIII/XIV wieku, przebudowany w wieku XIX (z tego okresu spójne stylowo wyposażenie wnętrza - ambona, ławki, konfesjonały, przy nieco kontrowersyjnej kolorystyce ścian). Postacią związaną z Barlinkiem - i upamiętnioną tu na wiele sposobów - był wybitny szachowy mistrz świata Emanuel Lasker (1868-1941). Poświęcono mu część ekspozycji w miejscowym muzeum, jego imię nosi też lokalny klub szachowy, rondo na Nowym Mieście i szlak turystyczny. Tablicą informacyjną opatrzony jest dom, w którym mieszkał. Pamięci tego wybitnego filozofa i matematyka poświęcony jest coroczny turniej szachowy. Prócz bogatej oferty kulturalnej Barlinek oferuje także doskonałe warunki do aktywności fizycznej. W części śródmiejskiej jezioro okala promenada (170), a w jej pobliżu bierze początek sieć szlaków turystycznych, także tras coraz popularniejszego nordic walking, którego miasto mieni się stolicą. Niedawno wytyczono także nową nietypową trasę na jeziorze - wodny szlak przyrodniczy

ocena 4/5 (na podstawie 37 ocen)

Tylko komfortowe i Tanie pokoje w nadmorskich miejscowościach.
wczasy, Miejscowości Nadmorskie, przyroda, Wypoczynek, Brzesko, Rezerwat, przyroda, Zwiedzanie, wypoczynek, Atrakcje, Pomorze Zachodnie, Barlinek, Jeziora, Szlaki