Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Okolice Redy

12 czerwiec 2012r.

Reda. Osiedle, 4500 mieszk., położone nad rzeką o tej samej nazwie, tuż u jej wylotu z wąskiej doliny na rozległy obszar tzw. Mostowych Błot. W miejscu tym odgałęzia się od głównego szlaku linia kolejowa i droga do Pucka i Helu. Najstarsza wiadomość o Redzie pochodzi z 1353 r. kiedy to następuje lokacja wsi na prawie chełmińskim. Tereny te zamieszkane są znacznie wcześniej, o czym mówią pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu koło pobliskiej wsi Ciechocino. Istniały tu niegdyś nad Redą młyny, pracował tartak i kuźnica żelaza. Ludność zajmowała się głównie rolnictwem. Obecnie, dzięki zbudowaniu kolejki elektrycznej do Wejherowa mieszkańcy Redy mogą dojeżdżać do pracy do Gdyni i Gdańska. Reda rozwija się szybko, głównie dzięki budownictwu domków


Trasa turystyczna Reda - Hel

12 czerwiec 2012r.

Reda — Puck (16 km) — Swarzewo (21 km) — Władysławowo (27 km) — Jastarania (49 km) — Hel (62 km) Jest to jedna z najatrakcyjniejszych tras wycieczkowych na polskim wybrzeżu bogata w folklor kaszubski. Na trasie piękne krajobrazy, widoki na morze, zespoły zabytkowe, największy port rybacki, kąpieliska bałtyckie. Po opuszczeniu Redy pociąg biegnie skrajem doliny rzeki Redy, u podnóża wysoczyzny dochodzącej do 93 m npm. Ku wsch. rozciąga się równa jak stół, pocięta rowami melioracyjnymi, ponad 4 km szeroka dolina Redy. Jest to teren tzw. Mostowych Błot,


Hel - Historia

12 czerwiec 2012r.

Od pocz. XX w. zaczyna się Hel przekształcać w kąpielisko. Po odzyskaniu niepodległości następuje szybki rozwój osady, głównie dzięki doprowadzeniu w 1922 r. linii kolejowej i rozbudowie oraz unowocześnieniu portu. W ciągu niewielu lat zamienia się Hel w popularne i dobrze zagospodarowane kąpielisko, powstaje dzielnica willowa, Dom Zdrojowy, liczne restauracje, pensjonaty itp. Otwarto również Morskie Laboratorium Rybackie. . Rozwój ten przerywa wojna, która przyniosła osadzie dotkliwe zniszczenia. Obecnie Hel, który uzyskał prawa miejskie stracił charakter kąpieliska, ale cieszy się dużą frekwencją turystów przybywających tu statkami z Gdańska i Gdyni, koleją, autokarami, a także samochodami dzięki otwarciu w 1960 r. nowo wybudowanej drogi z Władysławowa. Przyszłość Helu leży jednak głównie w