Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Ptaki Bałtyku

28 maj 2012r.

WYBRZEŻE RAJEM ORNITOLOGA Skrzydlaci mieszkańcy Bałtyku Spośród ptaków morskich w największym stopniu zwracają na siebie uwagę krzykliwe, bardzo ruchliwe i liczne mewy. Poszczególne gatunki są rozmaicie ubarwione i różnej wielkości. Do często spotykanych, i to w okresie prawie całego roku w dużych stadkach, należy mewa śmieszka, stosunkowo niewielka o czarnej główce (w okresie dojrzałości) i czerwonym dziobie, bardzo. krzykliwa. Przebywa ona chętnie w pobliżu portów, a także towarzyszy statkom


Odżywianie ptaków morskich

28 maj 2012r.

Zdobywanie pokarmu Życie ptaków morskich stwarza wyjątkową okazję do poznania sposobów zdobywania przez nie pokarmu. Nadają się one w większym stopniu niż inne do takich obserwacji, ponieważ morze jest środowiskiem nie zabezpieczającym im pełnego życia jako organizmom w zasadzie lądowym, lecz źródłem przede wszystkim pokarmu, który muszą zdobywać różnymi sposobami. Ptaki Bałtyku dostarczają ciekawych przykładów. Można pod tym względem wyróżnić dwie zasadnicze grupy ptaków: żerujące przy brzegu oraz zdobywające pokarm z wody. Do pierwszych


Typy Ryb

28 maj 2012r.

Typy ekologiczne ryb W zależności od środowiska, w którym żyją ryby, dzielimy je na morskie i słodkowodne. Poza tym wyróżnić można ryby wędrowne i półwędrowne (słonawowoane), z których wędrowne zmieniają środowisko wód słodkich na morskie lub odwrotnie, a półwędrowne odbywają w ciągu swego życia wędrówki mniej rozległe, przepływając z wód słonawych, zazwyczaj przyujściowych, do słodkich. I jeszcze jeden nadrzędny podział wszystkich czterech grup: jednośrodowiskowe (morskie i słodkowodne) i dwuśrodowiskowe (wędrowne i półwędrowne). Powyższa klasyfikacja jest zaledwie wyjściowa. O ekologii ryb, a więc o ich ustosunkowaniu