Wczasy nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Goście brzegu morskiego

18 stycznia 2013r.

Jeżeli mówimy o zwierzętach spotykanych na brzegu, to nie znaczy to wcale, że zwierzęta te stale na nim mieszkają. Mogą prze­bywać na nim czasowo, wyrzucone przez fale, mogą przychodzić z lasów porastających wydmy lub nawet przylatywać z odległych miejsc, pędzone wiatrem.


Zwierzęta kręgowe spotykane na brzegu morskim

18 stycznia 2013r.

Bardzo ciekawe są także obserwacje przelotów ptaków na zimo­wiska lub do miejsc gniazdowania na wiosnę i w jesieni. Drogi ich prowadzą Mierzeją Wiślaną, poprzez półwysep Hel, wzdłuż całego naszego wybrzeża.


Umacnianie wydm

18 stycznia 2013r.

Każde państwo posiadające brzeg morski i wydmy nadbrzeżne szanuje te naturalne falochrony i stara się nie dopuścić do wydmuchi­wania z nich piasku przez silne wiatry. Jedynym skutecznym na to środkiem jest tzw. ustalanie wydm. Aby nie dopuścić do prze­noszenia się wydm z miejsca na miejsce, należy te sypkie i lotne piaski scalić, związać, umocnić. Mogą tego dokonać korzenie roślin wydmowych.


Lasy wydmowe

18 stycznia 2013r.

Na utrwalonych przez trawy i zioła wydmach sadzi się krzewy: rozmaite wierzby, oliwnik srebrnolistny, rokitnik. Rosną tam też tarniny, dzikie róże, jeżyny i inne. Sadzi się również drzewa. Naj­pierw sosny zwyczajne, jako najbardziej wytrzymałe i najmniej wymagające, jak również północnoamerykańską sosnę Banksa i górską kosodrzewinę, której płożący się pień i leżące na ziemi gałęzie przy­krywają doskonale piasek. Na ustalonych już zupełnie wydmach spotykamy przeważnie jarzębiny, świerki, dęby, olchy, brzozy, buki i inne drzewa. Wiatr przynosi strzępki mchów, porostów i rozmaite nasiona roślin, które razem z zasadzonymi przez człowieka tworzą teraz stały zespół roślinności lasów nadbrzeżnych.


Słonorośla

18 stycznia 2013r.

Roślinom, które rosną nad samym morzem (np. na łąkach wła- dysławowskich nad Zatoką Pucką) lub na piasku przedwydm, trud­no jest utrzymać się na łatwo wysychającym podłożu. Bronić się muszą od zbytniego parowania rozmaitymi sposobami. W tym celu wytwarzają krótkie, zgrubiałe liście lub redukują je do najwęższej blaszki, często zakończonej ostrym kolcem. Najczęściej pokrywają liście cienką warstwą wosku, jak to widzieliśmy u wydmuchrzycy piaskowej. Ale te rośliny, które rosną najbliżej morza, na podłożu słonawym, mają jeszcze jedną trudność do pokonania w związku ze swoim środowiskiem. Jest nią wielka ilość soli kuchennej, która pozostaje w przybrzeżnym piasku po wyparowaniu wody morskiej. Sól ta jest szkodliwa dla roślin, a w większej ilości wprost trująca. Spotykamy jednak rośliny, które umieją się przed nią uchronić lub się jej nawet pozbywać.


Pogorzelica

19 kwietnia 2013r.

Pogorzelica - w miejscowości tej znajdują się liczne domy wypoczynkowe zakładów pracy. Domki campingowe i pola namiotowe ciągną się na przestrzeni ok. 4 km. Od TRZĘSACZA do POGORZELICY można dojechać kolejką wąskotorową, która łączy wszystkie większe miejscowości w tym rejonie. Teren wyjątkowo sprzyjający dla wycieczek pieszych. W rozległym masywie leśnym zróżnicowany drzewostan. Przeważają tu sosny średniej grubości. W miejscu w którym położony jest camping W.P.U.T. „POMERANIA" przepływa rzeka Regą, która w sposób naturalny przegradza domy wczasowe od licznych ośrodków campingowych. Camping WPUT „POMERANIA" dysponuje polem namiotowym, miejscami na ustawienie pojazdów, bufetem-kawiarnią i świetlicą z telewizorem.


kultura Pruska na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

IDEOLOGIA, PIŚMIENNICTWO, KULTURA 1. Utrwalenie chrześcijaństwa w Prusach Najdonioślejszym rezultatem utrwalania się państwa krzyżackiego było zwycięstwo chrześcijaństwa.nad pogaństwem. Podbój Prus przez Krzyżaków dał organizacyjną podstawę dla zwycięstwa religii chrześcijańskiej-. Wprawdzie skromne podwaliny dla niej stworzyła już misyjna działalność biskupa Chrystiana i praca oddanych mu mnichów zakonu cysterskiego, ale dorobek ich został w dużej mierze zniszczony w latach 1220—1230. Wpływy Chrystiana utrzymały się tylko na peryferiach Prus, w okolicach Zantyru, i na ziemi chełmińskiej.